Barbara Herza
 Licencjonowany przewodnik po Pradze

b.herza@volny.cz
tel.+420 732123692

IČO: 8664 0399

Usługi  przewodnickie

Bilety wstępu

Knedliki i piwo

Hotele

Komunikacja

Ważne telefony

Home

počítadlo